Behoud trotse monumenten door middel van crowdfunding. Doe óók mee!

Over Stadsherstel

Stadsherstel Amsterdam en de Vrienden

Zonder de restauratieslagkracht van Stadsherstel zou Amsterdam er niet zo mooi bij liggen als nu. Vele monumenten rondom de hoofdstad zouden onder de sloophamer verdwenen zijn. Al meer dan zestig jaar redden wij monumenten. Nog steeds dreigt sloop of leegstand voor bijzondere panden. Wij Stadsherstellen graag verder. Doet u mee? 

Stadsherstel is in 1956 opgericht door kunstenaar Geurt Brinkgreve, Jonkheer Jan Six, heer van Hillegom, verschillende particulieren en het Amsterdamse bedrijfsleven. Hun missie was ‘de stad Amsterdam herstellen en weer bewoonbaar maken’. 

Stadsherstel heeft meer dan 600 panden gered. Naast het beschermen van de karakteristieke Amsterdamse architectuur, ontfermt het zich over monumenten in een kring van 45 km rondom Amsterdam; in en rond Haarlem, Zaanstad, Leiden en de Stelling van Amsterdam. 

Meer dan monumenten
Stadsherstel doet nog meer! Het zet zich óók in voor het behoud van het restauratieambacht, door van elke bouwplaats een leerlingbouwplaats te maken. Wij hechten er veel belang aan dat de nieuwe functie van het pand een zeer welkome toevoeging is voor de naaste omgeving of een mooie sociale bestemming krijgt én interessant is voor monumentenliefhebbers. Namelijk:

  • Door restauratie van de Fronikboerderij in Zaanstad kan het buurtinitiatief de buurtboerderij blijven.
  • Door herbestemming van Fort K’ijk tot (begeleide) woningen voor jong volwassenen met autisme, kon er een theehuis en een bezoekerscentrum over groen in de Stelling van Amsterdam worden gerealiseerd. 
  • De KLM-huisjes met sociale bierbrouwerij zijn een frisse impuls in de rosse buurt.
  • Stadsherstel maakt woningen voor o.a. studenten, gezinnen en ouderen.
  • Stadsherstel zorgt voor een rijk cultureel programma in haar bijzondere locaties, zodat velen (soms gratis) van monumenten en cultuur kunnen genieten.

Vereniging Vrienden van Stadsherstel Amsterdam

Al meer dan 35 jaar krijgt Stadsherstel bij haar activiteiten belangrijke steun van haar Vriendenvereniging. De 2.500 Vrienden dragen onder andere bij aan:

  • de aankoop van vervallen monumenten
  • restauratie van monumenten 
  • het terugbrengen/restaureren van monumentale onderdelen van een pand.

De Vrienden leverden aan meer dan 150 Stadsherstelprojecten een bijdrage.

Goed om te weten

Vrienden zijn vanwege hun ANBI-status vrijgesteld van belasting over schenkingen en nalatenschappen. Alles wat u ons geeft komt geheel ten goede aan de monumenten.

Gevelsteen Utrechtsestraat 141
Restauratie van deze steen was mogelijk dankzij de Vrienden. Na onderzoek bleek dat de bloem een klisterlelie is en in 1667 werd aangebracht door bouwheer de heer Burlion; bur betekent in het Frans klis.