Behoud trotse monumenten door middel van crowdfunding. Doe óók mee!

Adopteer een poer van de Zuidervermaning!

  • 101% bereikt
  • € 50.749 bereikt van € 50.000
  • succesvol!

Kanjersubsidie 2017 voor restauratie Zuidervermaning


Wethouder Monumenten Addy Verschuren overhandigde de cheque van € 50.000 aan
onze directeur Onno Meerstadt.

Wethouder Addy Verschuren: “De restauratieopgave van de Zuidervermaning is enorm. Ik ben dan ook heel blij dat de gemeente Zaanstad met de Kanjersubsidie voor dit jaar alsnog kan bijdragen aan het behoud van deze kerk; een geweldig project en zeer waardevol als onderdeel van het Zaanse Erfgoed.”

De kerk heeft een rotte paalfundering en zakt langzaam in het veen. Er zijn crowdfundingsacties opgestart maar dat is niet genoeg om het hele bedrag bij elkaar te krijgen. Daarom heeft Stadsherstel het College van B&W van de gemeente Zaanstad verzocht de Kanjersubsidie van 2017 te verlenen ten behoeve van het funderingsherstel aan de Zuidervermaning in Westzaan. Na besluit van het college op dinsdag 19 december is de Kanjersubsidie toegekend. 

Beoogd resultaat
Het doel van het toekennen van de Kanjersubsidie is het beschermen en behouden van belangrijke historische panden en daarmee het behoud van Zaans erfgoed. In dit geval het behouden van het religieus erfgoed binnen Zaanstad. Door een financiële bijdrage voor instandhouding van de Zuidervermaning in Westzaan in de vorm van de Kanjersubsidie blijft deze bijzondere kerk behouden.